A skąd wzięły się te ringi?

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” powstała w marcu 2008 roku w celu zapewnienia legalnego dostępu do polskich rejonów wspinaczkowych wszystkim wspinaczom – zrzeszonym i niezrzeszonym. Organizatorami Inicjatywy są: Fundacja Wspierania Alpinizmu im. Jerzego Kukuczki, Polski Związek Alpinizmu oraz najważniejsze media środowiskowe: czasopisma Magazyn Górski i GÓRY oraz portal wspinanie.pl.

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” działa w oparciu o model społeczno-menedżerski. W Radzie Inicjatywy reprezentowani są organizatorzy, którzy pracują społecznie. Projektami zarządza Dyrektor operacyjny, który jest wynagradzany za swoją pracę – formalnie jego pracodawcą jest Polski Związek Alpinizmu.

„Nasze Skały” negocjują legalny dostęp do polskich rejonów wspinaczkowych poprzez spotkania z właścicielami działek, na których położone są skały, władzami gmin oraz służbami ochrony przyrody. Prowadzą również działania legislacyjne, aby dostęp do rejonów wspinaczkowych był gwarantowany odpowiednimi ustawami, w ramach praw do korzystania z przestrzeni publicznej w celach rekreacyjnych.

By wesprzeć Nasze Skały  1 %  należnego podatku wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym, czyli: PIT 28, PIT 36, PIT 36-L, PIT 37 lub PIT 38 i innych.

W rubryce: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpisujemy numer KRS 0000084062.

Jest to numer, pod jakim figuruje Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, która jest jednym z podmiotów tworzących Inicjatywę Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” i za pośrednictwem której zbieramy pieniądze dla Naszych Skał.
Wpisujemy także kwotę (w wersjach elektronicznych PIT wyliczana automatycznie), którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Ponadto koniecznie trzeba wpisać konkretny cel wpłaty w rubryce Informacje uzupełniające o nazwie „Cel szczegółowy 1%”,  wpisujemy  „NASZE SKAŁY”. Wynika to z faktu, że Fundacja im. J. Kukuczki prowadzi wiele działań, na które zbiera środki.

Istnieje też możliwość, poprzez zakreślenie kratki w odpowiedniej rubryce, wyrażenia zgody na to by urząd skarbowy przekazał Twoje dane (imię, nazwisko, adres, wysokość 1%) Fundacji im. J. Kukuczki by poinformować, że to właśnie Ty byłeś darczyńcą.

I to wszystko. Nie wypełniamy żadnych przekazów. Nie wpłacamy żadnych pieniędzy na konto Fundacji. Wszystkimi formalnościami zajmie się urząd skarbowy.

Dziękujemy.